Hakkımızda

İş dünyası, hızla artan iş yükü sebebi ile bir karmaşanın içine doğru gitmektedir. Bu aşamada devreye giren teknoloji doğru yerlerde ve doğru kullanılmadığında bu karmaşayı çözmek yerine daha verimsiz iş ortamları ve ciddi maliyetlere neden olmaktadır. Teknolojinin getirdiği imkanları doğru değerlendirmek ise dinleyen, düşünen, paylaşan ve çözüm üretmeye istekli ekipler tarafından başarılabilmektedir.

Işte Moreum bu bilince sahip 12 kişilik ekibi ile 2004 yılında çalışmalarına başlamıştır. Büyük bir birikime sahip bir ekip tarafından yürütülen çalışmalar kurumların ihtiyacı olan “Doküman Yönetimi, İş Akışı, Form İşleme ve Kaynak Planlama” alanlarında yoğunlaşmaktadır.

Güçlü Türkçe desteği sayesinde iç pazardaki firmaların ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeteneğe sahip uygulamalar, Türk Kullanıcılara yurtdışındaki benzerlerinden daha üstün özellikler sunmaktadır. Aynı zamanda WEB tabanlı olan uygulamalar yüksek ölçeklenebilirlik özelliğine sahiptir. Moreum, farklı uygulama ve çözümlerle de entegrasyon olanağı sağlayarak, anahtar teslim projeler oluşturmaktadır.

Vizyon

Moreum Bilişim bir yazılım ve danışmanlık şirketidir. Ticari faaliyet alanımız olan doküman tabanlı teknolojiler ve bunlara yönelik projeler geliştirme işinin yanında temel vizyonumuz bugüne kadar edindiğimiz teknik ve pazara yönelik bilgi ve tecrübeler sayesinde her zaman müşteriye odaklı ürün ve hizmetler sunarak tercih edilen firma olmak ve tüm Avrupa ve Türkiye pazarında doküman tabanlı sistemler söz konusu olduğunda mutlaka aranılıp danışılan bir “güvenilir bağımsız danışmanlık kurumu” imajına sahip olmaktır.

Teknik ekibimizin pazarda diğer tüzel kişilikler bünyesindeyken de elde ettiği başarı ve kazandıkları güven sayesinde bugüne kadar bu imajı başarıyla yürüttük.

Misyon

MOREUM, katı kuralları olan ve pazarı ya da Kullanıcıyı ürününe uydurmaya çalışan bir kurum değildir. Her ne kadar kurumsal standartlar belirlenmiş olsa da amaç doğru çözümü hedef kitleye iletmek ve bunu ticari başarı haline getirmek olduğundan tüm iş ortaklığı anlaşmaları bu misyona dayanarak hazırlanır.

Dünyada kullanılan yararlı teknolojileri geliştirmeyi ve bunları anayurt güvenliğimizde ve ülkemiz için yararlı olan diğer alanlarda kullanıma sunmayı,
Yararlı teknolojilerin ülkemizin teknolojik altyapısına hızlı entegrasyonunu sağlamayı ve böylece milli kaynak kullanımını etkin hale getirmeyi,
Yenilikçi teknolojik ürün anlayışı konusunda cesurca risk almayı, profesyonelliğe yeni standartlar getiren öncü yaklaşımları geliştirmeyi ve Türkiye'de Bilişim sektörünün gelişimine liderlik eden firmalar arasında yer almayı misyon olarak benimsemiştir.

İlkeler

MOREUM;
♦ Müşteri odaklı çalışmayı,
♦ Zamanı etkin ve verimli kullanarak müşteri memnuniyetini sağlamayı,
♦ Daima en iyisini yapmayı,
♦ Takım anlayışı içinde çalışmayı,
♦ Üretirken topluma karşı sorumlu, ahlaklı ve milli değerlere saygılı olmayı,
♦ Çalışanların kendilerini geliştirmelerini ve özgüvenlerini arttırmalarını sağlayan eğitimler almalarını sağlamayı,
♦ Değişme ve sürekli iyileşmeye her zaman hazır ve açık olmayı,
♦ Mükemmellik için performansını sürekli arttırmayı ve geliştirmeyi çalışma ilkeleri olarak benimsemiştir.

Hedefler

MOREUM;
Projelerini, aşağıda yer alan hedefler doğrultusunda yürütür.
♦ Üretim, dağıtım ve bilgi yönetiminde kalite arttırımı
♦ Operasyonel ve yönetimsel süreçlerde iyileştirmeler
♦ Kaliteden ödün vermeden maliyet azaltımı
♦ Etkin ve faydalı bilgi yönetimi
♦ Gözlenemeyen kayıpların, süreçlerdeki aksayan noktaların belirlenmesi

Mantrası ise en ileri teknolojiyi, hedefleri doğrultusunda kullanmak suretiyle nihai boyutta Türkiye ekonomisine katkıda bulunmaktır.

Politika

MOREUM tüm birimlerinde sahip olduğu bilgi varlıklarının korunması için güvenli bir altyapı oluşturarak, kayıpları en aza indirmeyi hedefler.
Bu amaçla MOREUM;

Bu amaçla MOREUM;
♦Bilgi Güvenliği ve Kalite ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun yönetmelik ve standartlara uymayı,
♦Bilgi Güvenliği ve Kalite konularındaki tüm riskleri değerlendirerek koruyucu önlemler almayı,
♦Öncelikli olarak yatırım işleri kapsamındaki bilgi varlıklarını korumayı,
♦Bilgi kaynaklarının yetkisiz fiziksel erişimlere karşı korunması için gerekli önlemler almayı,
♦Bilgiyi izinsiz erişime karşı korumayı,
♦Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumayı,
♦İş sürekliliğini sağlamak için gerekli kaynak tahsislerini yapmayı,
♦Yazılım kontrol prosedürlerine ve talimatlarına uymayı,
♦Gereksinim duyulduğunda bilgiyi yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurmayı,
♦Tüm çalışanlarımızı Bilgi Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemi konusunda eğitmeyi,
♦Kendisine bir politika olarak benimsemekte ve tüm faaliyetlerinde bu politikayı sunmayı taahhüt etmektedir.

MOREUM çalışanları bu politikanın uygulanmasından sorumlu olup, bu politikanın ihlali durumunda yürürlükteki disiplin yönetmeliğine bağlı kalınacaktır.


MOREUM Bilgi Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri;

MOREUM İdari, Mali ve Teknik birimleri kapsar.

Bilgi Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla, sistem düzenli olarak gözden geçirilir, izlenir ve iyileştirilmesi sağlanır.

MOREUM çalışanları bu politikanın uygulanmasından sorumlu olup, bu politikanın ihlali durumunda yürürlükteki disiplin yönetmeliğine bağlı kalınacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak verilerin işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarının etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanması öncelikli olup Moreum’un işlemekte olduğu Kişisel Verilere yönelik tüm faaliyetleri kapsar ve söz konusu faaliyetlere uygulanır.

Fiziksel Arşivleme

Yeriniz mi dar?
Sizin için daima yerimiz var!

Moreum, dijital çözümlerin yanında kurumunuzun fiziksel kısıtları nedeni ile meydana gelen her türlü durumla ilgili sizlere çözümler sunmaya her daim hazır.

Keşfet Neye İhtiyacın var?.

Benim bir doküman yönetim sistemine ihtiyacım var mı?
♦ Kurum ya da kuruluşunuzdaki herhangi bir üye bir diğerinin ürettiği dokümana kolayca ulaşabiliyor mu?
♦ Eğer anında ulaşamıyorsa istediği dokümanı bulması ne kadar sürüyor?
♦ Ekip üyelerinin doküman ihtiyacının sıklığı nedir?
♦ Biz dizi belgeyi listeleyip sadece isimlerine bakarak içeriklerini tam olarak bilebilir misiniz?
♦ Tüm dokümanlarınızın isimleri ile müşteriler açıkça anlaşılacak şekilde ilişkilendirilmiş durumda mı?
♦ İçeriği kolayca tahmin edebiliyor musunuz?
♦ Dokümanlarınız istisnasız ve kesintisiz bir şekilde etiketlenip saklanıyor mu?
♦ Bilgisayar ağınızda ya da ofisinizin içinde dağılmış bulunan dokümanları kolayca toparlayıp sınıflandırabiliyor musunuz?
♦ Tüm belgelere, fiziksel konumlarından, ilgili konu ve şekilden bağımsız olarak ve tek bir noktadan erişebiliyor musunuz?
♦ Her bir sorumlu personelin ya da yöneticinin bulunduğu konum ya da rolden herhangi bir çeşit belgeyi (tablo, grafik veri, yazışma, resim, veritabanı bilgisi, web sayfası vb.) görmesini sağlayabiliyor musunuz?
♦ Eğer elektronik belgeler ve bir yazılım kullanıyorsanız bir tablo görüntülemek için önce onu grafik biçimine mi dönüştürmeniz gerekiyor?
♦ Tüm belgelerinize görüntüleme, değiştirme, not alabilme gibi yetkiler verebiliyor musunuz?
♦ Elektronik olsun ya da olmasın sisteminizde her bir dokümana kurumda bulunduğu süre boyunca neler yapıldığına ilişkin bilgi saklanıyor mu?
♦ Artık kullanılmayan belgeler sık sık erişilen belgeler gibi saklanmaya ve yer kaplamaya devam ediyor mu?
♦ Hiç belgelerinizin kaybolduğu oldu mu?
♦ Hiç aynı belge üzerinde birden fazla kişi çalıştığı için herşeyi baştan yapmak zorunda kaldınız mı?
♦ Herhangi bir konuya ilişkin farklı bölümlere, kişilere, tarihlere ya da formata ait dokümanları aynı anda derlemeniz gerekti mi?
♦ Peki ya ana bilgisayara erişimiz koptuysa? Elinizdeki doküman ne olacak?
♦ Üzerinde çalışmakta olduğunuz bir dokümanın ıslak imzalı haline anında ulaşmak isterseniz bunu yapabilir misiniz?
♦ Üzerinde bir ekibin çalışmakta olduğu bir belgeniz var ve siz hanginizin elindekinin geçerli kopya olduğunu bilmiyorsunuz! Başınıza geldi mi?
Eğer bu soruların bir kısmına bile yanıt verirken zorlanıyorsanız doküman yönetim sistemine ihtiyacınız var demektir.
Bunları ve çok daha ötesini sizlere sunan "Terradocs" DYS uygulamamız için uzmanlarımız ile bağlantıya geçiniz.

Çözüm Üret. Seçenekleri belirle.

Şirketinizi kurduğunuz an birikmeye başlayan evraklarınız ve her geçen gün büyüyen arşivinizi yönetme ihtiyacınızı en uygun koşullarda ve en iyi şekilde çözmek için gereken tek şey MOREUM® TerraDocs©. Özellikle Türkiye'de çalışan ve TTK mevzuatına uygun çalışan bir şirketseniz kurumunuzun olduğu kadar kullanıcılarınızın da zorluk çekmeden geçiş yapabileceği, uzun süren, zahmetli eğitim süreçlerine ihtiyaç olmaksızın kullanabileceği, kısa sürede anahtar teslim çözüme giden bir uygulamaya ve bunu kuracak ekibe ihtiyacınız var demektir... İşte bu ekip ve ürün de MOREUM® TerraDocs©!
♦ Dosya dolabınıza her yerden, her zaman erişme olanağı
♦Kurumunuza daha verimli çalışma olanağı
♦Hızlı karar verme ortamı
♦Ofis uygulamalarınızla ve masaüstünüzle mükemmel etkileşim
♦Tek noktadan yönetim
♦Güvenli çalışma ortamı ve e-imza
♦Tüm işinizi yönetebileceğiniz iş platformu
♦Geleceğin teknolojisi bugünden elinizde
♦Sektörel uzmanlıkla ve uyarlama olanaklarıyla size en uygun çözüm
♦Türkiye'de kendi alanında en tecrübeli ekip

expertise-img
18%

Kamu Kurumları

Kurumsal Arşivleme

12%

Bankalar

Bankacılık Süreçleri

29%

Finans Kuruluşları

Faktoring ve Leasing

41%

KOBİ'ler

Her Türden Onlarca İşletme

Ekibimiz

Doküman tabanlı teknolojilerin Türkiye'ye gelmeye başladığı yıllardan bu yana aynı alanda çalışan farklı tecrübelerdeki uzmanları bir araya getiren MOREUM kendi alanında en tecrübeli ekibin güç birliği oluşturduğu bir kurum kimliğindedir. Doküman tabanlı teknolojiler üzerine kurumsal çözümler oluşturmak amacıyla geliştirdiğimiz ürünlerimizi kurumunuza uygun çözüm haline getirmek için üstün projecilik yeteneğimizi hizmetinize sunuyoruz.

  • standartlar
  • standartlar
  • standartlar

İletişim

Adresimiz

Kuştepe Leylak 1 Sk.
Nursanlar İş Merkezi Kat 7 Daire 25
Şişli, İstanbul, Türkiye

Teknopark

YTÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Davutpaşa Kampüsü Çifte Havuzlar Mh.
Eski Londra Asfaltı Cd. Bina No: 151/1G
B2 Blok No 210 34220
Esenler, İstanbul, Türkiye