image
Moreum, BThaber etkinliğinde! Moreum AŞ, 17 Nisan 2013 tarihinde BThaber'in The Marmara Oteli'ndeki "Bilgi ve Doküman Yönetimi" etkinliğinde olacak. 

Detaylar için..
image

Moreum Şirket Profili

Biz kimiz?

İş dünyası, hızla artan iş yükü sebebi ile bir karmaşanın içine doğru gitmektedir. Bu aşamada devreye giren teknoloji doğru yerlerde ve doğru kullanılmadığında bu karmaşayı çözmek yerine daha verimsiz iş ortamları ve ciddi maliyetlere neden olmaktadır. Teknolojinin getirdiği imkanları doğru değerlendirmek ise dinleyen, düşünen, paylaşan ve çözüm üretmeye istekli ekipler tarafından başarılabilmektedir.

Işte Moreum bu bilince sahip 12 kişilik ekibi ile 2004 yılında çalışmalarına başlamıştır. 9 yıllık birikime sahip bir ekip tarafından yürütülen çalışmalar  kurumların ihtiyacı olan “Doküman Yönetimi, İş Akışı, Form İşleme ve Kaynak Planlama” alanlarında yoğunlaşmaktadır.

Güçlü Türkçe desteği sayesinde iç pazardaki firmaların ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeteneğe sahip uygulamalar, Türk kullanıcılara yurtdışındaki benzerlerinden daha üstün özellikler sunmaktadır. Aynı zamanda WEB tabanlı olan uygulamalar yüksek ölçeklenebilirlik özelliğine sahiptir. Moreum, farklı uygulama ve çözümlerle de entegrasyon olanağı sağlayarak, anahtar teslim projeler oluşturmaktadır.

 

Vizyonumuz

Moreum Bilişim bir yazılım ve danışmanlık şirketidir. Ticari faaliyet alanımız olan doküman tabanlı teknolojiler ve bunlara yönelik projeler geliştirme işinin yanında temel vizyonumuz bugüne kadar edindiğimiz teknik ve pazara yönelik bilgi ve tecrübeler sayesinde her zaman müşteriye odaklı ürün ve hizmetler sunarak tercih edilen firma olmak ve tüm Avrupa ve Türkiye pazarında doküman tabanlı sistemler söz konusu olduğunda mutlaka aranılıp danışılan bir “güvenilir bağımsız danışmanlık kurumu” imajına sahip olmaktır.

Teknik ekibimizin pazarda diğer tüzel kişilikler bünyesindeyken de elde ettiği başarı ve kazandıkları güven sayesinde bugüne kadar bu imajı başarıyla yürüttük

 

Misyonumuz

MOREUM, katı kuralları olan ve pazarı ya da kullanıcıyı ürününe uydurmaya çalışan bir kurum değildir. Her ne kadar kurumsal standartlar belirlenmiş olsa da amaç doğru çözümü hedef kitleye iletmek ve bunu ticari başarı haline getirmek olduğundan tüm iş ortaklığı anlaşmaları bu misyona dayanarak hazırlanır.

 

 

 • Dünyada kullanılan yararlı teknolojileri geliştirmeyi ve bunları anayurt güvenliğimizde ve ülkemiz için yararlı olan diğer alanlarda kullanıma sunmayı,
 • Yararlı teknolojilerin ülkemizin teknolojik altyapısına hızlı entegrasyonunu sağlamayı ve böylece milli kaynak kullanımını etkin hale getirmeyi,
 • Yenilikçi teknolojik ürün anlayışı konusunda cesurca risk almayı, profesyonelliğe yeni standartlar getiren öncü yaklaşımları geliştirmeyi ve Türkiye'de Bilişim sektörünün gelişimine liderlik eden firmalar arasında yer almayı misyon olarak benimsemiştir.

 

Politikamız

MOREUM tüm birimlerinde sahip olduğu bilgi varlıklarının korunması için güvenli bir altyapı oluşturarak, kayıpları en aza indirmeyi hedefler.

MOREUM Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri; MOREUM İdari, Mali ve Teknik birimleri kapsar. Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla, sistem düzenli olarak gözden geçirilir, izlenir ve iyileştirilmesi sağlanır.
MOREUM çalışanları bu politikanın uygulanmasından sorumlu olup, bu politikanın ihlali durumunda yürürlükteki disiplin yönetmeliğine bağlı kalınacaktır.

 

Bu amaçla MOREUM;

· Kalite ve Bilgi Güvenliği ile ilgili tüm yerel ve ulusal kanun yönetmelik ve standartlara uymayı,

· Kalite ve Bilgi Güvenliği konularındaki tüm riskleri değerlendirerek koruyucu önlemler almayı,

· Öncelikli olarak yatırım işleri kapsamındaki bilgi varlıklarını korumayı,

· Bilgi kaynaklarının yetkisiz fiziksel erişimlere karşı korunması için gerekli önlemler almayı,

· Bilgiyi izinsiz erişime karşı korumayı,

· Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve kullanılabilirliğini korumayı,

· İş sürekliliğini sağlamak için gerekli kaynak tahsislerini yapmayı,

· Yazılım kontrol prosedürlerine ve talimatlarına uymayı,

· Gereksinim duyulduğunda bilgiyi yetkili kullanıcıların erişimine hazır bulundurmayı,

· Tüm çalışanlarımızı Kalite Yönetim Sistemi ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi konusunda eğitmeyi,

· Kendisine bir politika olarak benimsemekte ve tüm faaliyetlerinde bu politikayı sunmayı taahhüt etmektedir.


Ayrıca MOREUM;

· Ağ Yönetim Politikası

· Kriz/Acil Durum Politikası

· Bakım Politikası

· Bilgi Sistemlerini Yedekleme Politikası

· Değişim Yönetimi Politikası

· E-Posta Politikası

· Fiziksel ve Çevresel Güvenlik Politikası

· Güvenlik Açıklarını Tespit Etme Politikası

· İnternet Erişim Politikası

· Personel Eğitim Politikası

· Personel Politikası

· Risk Değerlendirme Politikası

· Şifre Politikası

· Uzaktan Erişim Politikası

· Anti Virüs Politikası

 

destek politikalarını BGYS ve KYS Sistemlerinde bulundurmaktadır.

 

Değerlerimiz ve İlkelerimiz

MOREUM;

 • Müşteri odaklı çalışmayı,
 • Zamanı etkin ve verimli kullanarak müşteri memnuniyetini sağlamayı,
 • Daima en iyisini yapmayı,
 • Takım anlayışı içinde çalışmayı,
 • Üretirken topluma karşı sorumlu, ahlaklı ve milli değerlere saygılı olmayı,
 • Çalışanların kendilerini geliştirmelerini ve özgüvenlerini arttırmalarını sağlayan eğitimler almalarını sağlamayı,
 • Değişme ve sürekli iyileşmeye her zaman hazır ve açık olmayı,
 • Mükemmellik için performansını sürekli arttırmayı ve geliştirmeyi çalışma ilkeleri olarak benimsemiştir.

 

 


Fatal error: Call to undefined function path() in C:\inetpub\vhosts\moreum.com\httpdocs\index.php on line 94